Traumatherapie

Wat is trauma?


Een trauma is een onverwerkte gebeurtenis vanuit het verleden, zoals een ongeval, overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld.

Een onzichtbare wond in je ziel: niet te zien, maar wel te voelen.


De gebeurtenis blijft voor vervelende gevoelens zorgen. Het kan zijn dat je angstig of emotioneel bent, de gebeurtenis herbeleeft, nachtmerries hebt of er erg veel aan moet denken.

Niet alle nare ervaringen worden beleefd als een trauma. Dit lijkt vooral zo te zijn wanneer iemand zich ten tijde van de gebeurtenis erg bedreigd voelde, gewond raakte of ervoer dat (lichamelijke) grenzen werden overschreden. Dergelijke gebeurtenissen gaan vaak gepaard met gevoelens van intense angst, machteloosheid en hopeloosheid.


Symptomen van trauma

De symptomen van een trauma verschillen per persoon. Je denkt vaak terug aan de gebeurtenis en daarbij kun je zowel lichamelijke als psychische klachten hebben. Ook kun je problemen in de omgang met anderen krijgen.


Bij een trauma kunnen de volgende klachten voorkomen:

 • Flashbacks/nachtmerries/terugkerende herinneringen
 • Concentratieproblemen
 • Niet goed kunnen omgaan met stressvolle situaties
 • Laag zelfbeeld
 • Angst
 • Boosheid
 • Verdriet
 • Schaamte
 • Vermijdingsgedrag
 • Vermoeidheid/slaapproblemen
 • Hulpeloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Verhoogde bloeddruk/hartslag
 • Kans op depressie of verslavingsproblematiek

Soorten trauma's

Enkelvoudig trauma

Bij een enkelvoudig trauma maakte je één keer iets heftigs mee, bijvoorbeeld een ongeluk of overval. Deze heel vervelende gebeurtenis heb je niet goed verwerkt en dit leidde vervolgens tot een trauma. Enkelvoudig betekent niet dat dit trauma minder erg is dan een meervoudig of complex trauma. Beide soorten kunnen veel grip hebben op jouw leven.

Type I

Meervoudig of complex trauma

Als je voor een langere periode of meerdere keren iets vervelends meemaakt, is er een kans dat je een meervoudig trauma ontwikkelt. Voorbeelden hiervan zijn terugkerende mishandeling, herhaald seksueel misbruik of gepest worden. Doordat je meerdere malen te maken had met dezelfde trigger, kunnen de klachten hoog oplopen bij een meervoudig of complex trauma. 

Type II

Basisprincipes

1.

Balans in het hier en nu

In eerste instantie richt traumatherapie zich op het verminderen van de symptomen van post-traumatische stress, zoals hyperalertheid, slaapproblemen en intrusies.


Ook het vergroten van de psychische en relationele vaardigheden helpt je innerlijke meer rust te vinden.

2.

Terug naar het toen en daar

Als je (weer) voldoende in balans bent en je jezelf emotioneel kan reguleren, richt traumatherapie zich op het verwerken van de onopgeloste aspecten van de traumatische ervaringen zelf.

Traumaverwerking helpt je een genuanceerd en stabiel zelf- en wereldbeeld op te bouwen.

3.

Mijn leven: toen, nu en verder

Tenslotte wordt traumabehandeling gekenmerkt door het versterken van het autonoom en authentiek functioneren - je leert 'jezelf' te zijn.


We spreken van therapeutische en/of post-traumatische groei als je je na afloop van een traumatherapietraject meer en beter voelt.