EMDR

EMDR staat voor
'Eye Movement Desensitization and Reprocessing'.

EMDR wordt traditioneel gebruikt voor mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. EMDR verandert de emotionele intensiteit van oude herinneringen d.m.v. oogbewegingen en andere methodes om het natuurlijk verwerkingssysteem te activeren.

​EMDR-therapie is een vorm van traumatherapie. Ze werd ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro in 1989. EMDR is een methode die de verwerking van traumatische, bevroren herinneringen versnelt en vaste gedragspatronen oplost.


Over de jaren heen hebben diverse wetenschappelijke studies aangetoond dat een EMDR-behandeling bijzonder effectief kan zijn. De jongste jaren ziet men dat het uitgangspunt van EMDR-therapie verruimd is. De therapie wordt stilaan op meer algemene basis toegepast bij allerhande klachten en problemen die voortvloeien uit schokkende ervaringen.

Hoe werkt het?


EMDR-behandelingen gaan ervan uit dat een persoon niet kan herstellen van een gebeurtenis zolang die onverwerkt blijft. Zodra de blokkade weg is, kan je pas gaan werken richting herstel.

EMDR beïnvloedt de neurale paden, het herwaardeert cognities en brengt zo het zelfgenezingsproces op gang.

Bij een trauma wordt de gebeurtenis onvolledig of in fragmenten opgeslagen, niet als geheel.

Door bilaterale stimulatie zoals oogbewegingen (de cliënt(e) volgt de handbewegingen van de therapeut) of tappen (afwisselend tikken in de handpalmen of op de knieën), terwijl men zich tegelijkertijd concentreert op de traumatische situatie, worden afwisselend impulsen naar de linker- en rechterhersenhelft gestuurd.
De voorheen gesplitste en niet-verbonden netwerken worden opnieuw verbonden en door het cognitieve brein herkend als 'het verleden'. De gefragmenteerde herinnering wordt geleidelijk omgezet naar een volledige herinnering.

Waarvoor?

EMDR kan toegepast worden  voor:

  • Recent trauma
  • Enkelvoudig trauma
  • Complex trauma
  • Angsten
  • Fobieën
  • Pijnklachten
  • Somatische symptomen
  • Veranderen van ongewenst gedrag
  • Rouw

Met elke opstart van een hulpverleningsprocess, zowel bij psychotherapie als EMDR, starten we met een Intake-en Assessmentfase. Dit is noodzakelijk om voldoende achtergrondinformatie te bekomen alsook om te evalueren of de problematiek wel degelijk in aanmerking komt binnen de therapievormen die ik aanbied.

De sessies voor intake en assessment nemen gemiddeld 4 à 5 spreekuren in beslag, ter voorbereiding van de therapie/EMDR.
Bij EMDR wordt er tijdens deze fase een "Resourcing" opgestart als voorbereiding voor de uiteindelijke "Reprocessing"-sessies (repro). 

Elke sessie, zowel intake, assessment als repro, duren 60 minuten.

Zijn er nadelen?

​Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dit kan in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.


Het is aan te bevelen dat de cliënt een dagboekje bijhoudt en opschrijft wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende sessie besproken worden.